Privacy Statement HAUS JOMEITY en HAUS RUACH

Haus Jomeity/Haus Ruach vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Haus Jomeity en Haus Ruach zijn appartementen in Sillian in Ost-Tirol, Oostenrijk, die door de eigenaren Aart Bout en Marjonelle Meindersma verhuurd worden aan belangstellenden.

In dit privacy statement beschrijven de eigenaren (hierna ‘Haus Jomeity/Haus Ruach’ of ‘wij’) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan. Er wordt verder gesproken over “boeker”, als je de accommodatie reserveert.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je de accommodatie boekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Je kunt je toestemming om deze gegevens op te slaan op elk gewenst moment intrekken, maar daardoor kan je boeking niet gegarandeerd worden.

 

 1. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 18 jaar.

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar.

 

 1. Reden van verwerken persoonsgegevens

We verzamelen algemene persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Boeker:

. Als je Haus Jomeity of Haus Ruach reserveert, kunnen we met je in contact komen voorafgaand, tijdens en na jouw verblijf.

. Je ontvangt een factuur n.a.v. je boeking.

. We sturen je na afloop van je boeking mogelijk een evaluatieformulier. Als je dit invult en terugstuurt worden je ervaringen die je daarin aangeeft, verwerkt en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

. We sturen je mogelijk onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze verdere activiteiten.

 

 1. Delen met derden

We zullen jouw persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties in Nederland en in het buitenland, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht of bevoegd zijn.

We verzamelen geen persoonsgegevens, die we zouden kunnen krijgen door andere organisaties.

 

 1. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang jij interesse toont in Haus Jomeity/Haus Ruach. Als er vijf jaar geen contact met elkaar is geweest, verwijderen de eigenaren jouw gegevens uit onze bestanden, tenzij blijkt dat wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Wat zijn jouw rechten?

. Je hebt altijd recht om je gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met de eigenaren van Haus Jomeity/Haus Ruach. Buitensporige verzoeken kunnen wij besluiten niet te behandelen.

. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een daartoe bevoegde privacytoezichthouder.

 

Je kunt jouw rechten alleen uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn, dat je een verzoek tot inzage van je gegevens zelf doet, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) hoeven niet zichtbaar te zijn en kun je onherkenbaar maken.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Haus Jomeity/Haus Ruach zal de gegevens opslaan op het voor ons, hoogst haalbare niveau van beveiliging. We zullen er alles aan doen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

 

 1. Overig

. Haus Jomeity/Haus Ruach maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.

. Haus Jomeity/Haus Ruach voert geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit, aangezien er geen sprake is van een hoog privacy risico voor haar klanten.

 • Er worden geen systematisch en uitvoerige persoonlijke aspecten geëvalueerd
 • Er worden niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt.
 • Haus Jomeity/Haus Ruach heeft geen groot en systematisch volgsysteem van publiek toegankelijke ruimtes

. Als blijkt dat het nodig is om de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen of de hoeveelheid en/of samenstelling van gegevens anders moet, houden wij het recht deze privacy statement aan te passen. Indien noodzakelijk brengen we je hiervan op de hoogte.

 

 1. Contact

Omdat we niet voldoen aan de criteria van de AVG tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, kun je voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement contact opnemen met:

 

Haus Jomeity/Haus Ruach

Kobalt 5, 3894 DB Zeewolde

Telefoon: 06-12044215

Website: www.hausjomeity.com

Mailadres: info@hausjomeity.com